Ana i?eri?e ge?

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Öne Ç?kan Parçalar ve Aletler

爸你慢点你的好大

Katk?da bulunun
Craig Lloyd Bir K?lavuz Yay?mlad?
Papa Seydou BARRY Bir Onar?m? Tamamlad?
Rickey Martin Bir Soru Cevaplad?
kuhndawg25 Bir Hik?ye Yay?mlad?

Onarma Hakk?n?z? Kullan?n

iFixit, bir ?eyler onarmak i?in birbirine yard?m eden dünya ?ap?nda bir insan toplulu?udur.
Cihaz cihaz dünyay? onaral?m.

Neden Onar?m?